GEBRUIKSAANWIJZING Van ’n Bike DRAAGSYSTEEM

  1. INFORMATIE OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING :

Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij een juist doelmatig en veilig gebruik van het draagsysteem Van ‘n Bike.

Iedere persoon die het draagsysteem Van ‘n Bike monteert, schoonmaakt verhandelt of gebruikt, wordt geacht om te hebben kennis genomen van de volledige inhoud van deze gebruiksaanwijzing en deze te hebben begrepen. Berg deze gebruiksaanwijzing veilig en binnen handbereik op.

U kan deze ook steeds raadplegen op de website www.vannbike.com bij de rubriek technische documentatie.

Bij verkoop, verhuur of uitlenen van het draagsysteem  Van ‘n Bike  deze gebruiksaanwijzing meegeven.

Een doelmatig gebruik kan niet zonder het naleven van alle informatie in deze gebruiksaanwijzing en in het bijzonder de naleving van de veiligheidsmaatregelen. Elk ander gebruik van het draagsysteem  Van ‘n Bike kan worden beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben. Van ’ n Bike BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of misbruik van het draagsysteem Van ‘n Bike.

Bij het rijden met een gemonteerd draagsysteem Van ‘n Bike zijn de wettelijke vereisten voor het vervoer van goederen achter uw motorvoertuig van toepassing.

  1. OPENEN :

– Draai de hendel (linker zijde) los.

– Om het draagsysteem Van ‘n Bike te openen : trek de blokkeerpen naar links en trek het draagsysteem Van ‘n Bike open.

– Open het draagsysteem Van ‘n Bike steeds onder begeleiding (hou het frame vast tot deze volledig open is) om schade te voorkomen als het frame met een te grote snelheid zou openen door onstabiliteit van de voertuig of enig andere reden.

– De achterdeuren van het voertuig nooit verder openen dan 90 graden, om schade aan het koestwerk te voorkomen.  Dit staat ook vermeld op de sticker die op de binnenzijde van de  achterdeuren werd aangebracht.

  1. SLUITEN :

– Om het draagsysteem Van ‘n Bike te sluiten, neem je het frame vast en sluit deze tot je een ‘klik’ hoort van de blokkeerpen.

– Wanneer je het voertuig in beweging brengt, dient het draagsysteem Van ‘n Bike gesloten te zijn met de draaihendel die voldoende aangedraaid dient te zijn.

Optioneel kan een hangslot (ABUS 41/50HB 125) aangebracht worden in de voorziene uitsparing die zich op het sluitgedeelte bevindt.

  1. AFNEMEN DRAAGSYSTEEM :

– Om het draagsysteem Van ‘n Bike af te nemen, dien je steeds met 2 personen te zijn.

Maak de inox beveiligingskabel los van het sleepoog van het voertuig.

Open het draagsysteem Van ‘n Bike.  De eerste persoon houdt het frame van het draagsysteem vast, terwijl de tweede persoon de contrastekker loskoppelt. Ontkoppel de gasveer aan de zijde van het scharnier met de voorziene snelkoppeling. Vervolgens neemt de tweede persoon de borging weg van de scharnierassen en verwijdert deze assen.

Het draagsysteem is nu volledig los en kan weggenomen worden.

  1. PLAATSEN DRAAGSYSTEEM :

– Om het draagsysteem Van ‘n Bike te plaatsen, dient men steeds met 2 personen te zijn.

De eerste persoon houdt het frame van het draagsysteem met de scharnierpunten tegen de scharnierpunten aan het voertuig op een zodanige wijze dat de tweede persoon de scharnierassen op de voorziene plaatsen kan inschuiven en het draagsysteem vast hangt aan de scharnieren op het voertuig.

– Steek vervolgens de borging onderaan in de scharnierassen.

– Bevestig de gasveer op de scharnierbevesting met de voorziene snelkoppeling.

– Maak de inox beveiligingskabel vast aan het sleepoog van het voertuig.

– Bevestig de contrastekker in de voorziene klem dat zich onderaan t.h.v. de achterzijde van het draagsysteem bevindt.

  1. PLAATSEN EN WEGNEMEN FIETSDRAGER OP HET DRAAGSYSTEEM Van ‘n Bike :

– Neem je fietsdrager en plaats deze over de kogelbout. Plaats de fietsdrager zoals voorzien in de gebruiksaanwijzing van de fietsdrager.

– Steek de stekker van de fietsdrager in de contrastekker van het draagsysteem  Van ‘n Bike en bevestig beide stekkers in de voorziene klem onderaan de achterzijde van het draagsysteem.

– Als de fietsdrager op het Van ’n Bike draagsysteem gemonteerd is, plaats dan de bijgeleverde spanband Van ’n Bike, tussen de beugel van de fietsdrager en het bandplaatje (gleuf) in het centrum van het draagsysteem vast.  Je hoeft de spanriem niet te strak aan te spannen want bij het beladen komt er voldoende spanning te staan op de spanriem.

Het plaatsen van deze spanriem is belangrijk om het gewicht dat op de kogelbout rust te verdelen over gans het draagsysteem.

– Om de fietsdrager af te nemen ga je in omgekeerde volgorde te werk.

– Optioneel kan een verstelbare fietsbeugel (bike arm) worden gemonteerd tussen uw eerste fiets en het Van ’n Bike draagsysteem.  Dit zorgt ervoor dat het stuur in de normale positie kan blijven staan, tijdens het transport.  Bovendien zorgt het ervoor dat het fietsstuur, tijdens een bruuske rembeweging van het voertuig (CamperVan), niet tegen de achterdeuren van uw Camper botst.

– Bij gebruik van een fietsdrager met 3 of 4 fietsgoten, met vervoer van 3 à 4 fietsen dus, is het aan te raden om het heavy-duty systeem op het Van ’n Bike draagsysteem aan te brengen, om het totale gewicht te verdelen over gans het draagsysteem.

  1. WAARSCHUWINGEN:

– Geen personen, dieren,  of  voorwerpen vervoeren op het draagsysteem Van ’n Bike.

Het draagsysteem  is enkel bedoeld voor het vervoer van fietsdragers waarop fietsen of een bijhorende bagagebox kan bevestigd worden.

– Het draagsysteem Van ‘n Bike niet laten bedienen door kinderen, onbekwamen of mensen die onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander bewustzijnsveranderend middel, wat zou kunnen leiden tot onveilig gebruik van het draagsysteem.

– Nooit het maximum laadgewicht van 80 kg van het draagsysteem overschrijden.

– Het maximum  draaggewicht van het draagsysteem Van ‘n Bike bedraagt 80 kg. Als het maximum draaggewicht van de, op het draagsysteem Van ’n Bike geplaatste, fietsdrager lager is, dan is dit gewicht van toepassing;

Voorbeeld 1:

Gewicht fietsdrager = 17 kg en maximum gewicht van de fietsen op de fietsdrager = 60 kg:           totaal maximum gewicht = 77 kg.

Voorbeeld 2:

Gewicht fietsdrager = 17 kg en maximum gewicht van de fietsen op de fietsdrager = 40 kg:           totaal  maximum gewicht = 57 kg

– Steeds openen en begeleiden tot het draagsysteem volledig open is en dit om schade te voorkomen als het frame met te hoge snelheid zou geopend worden. Dit kan o.a. gebeuren doordat de voertuig aan de rechterzijde lager zou staan dan aan de linkerzijde.

– Controleer het draagsysteem Van ‘n Bike regelmatig om zeker te zijn dat het degelijk bevestigd en gesloten is, zeker na de eerste 10 km. Kijk na of de lading vast zit en er niets verschoven is.

– Wees voorzichtig tijdens het rijden en let op voor windstoten. Hou er rekening mee dat de remafstand van uw voertuig groter zal worden door het toegenomen gewicht.  Hou er tevens rekening mee dat de lengte van uw voertuig is toegenomen, vooral op kruispunten en tijdens het uitvoeren van maneuvers. Bijkomende achteruitkijkspiegels of camera’s zijn nodig in geval van verminderde zichtbaarheid.

– Het rijden met het draagsysteem Van ‘n Bike beïnvloedt de rijeigenschappen van uw motorvoertuig: pas uw rijsnelheid aan, aan het nieuwe gedrag van uw motorvoertuig, rijd nooit sneller dan 110 km/uur, vermijd plotselinge of trekkende stuurbewegingen en let erop dat uw motorvoertuig langer is dan normaal.

– Overschrijding van de maximumbelastbaarheid van het draagsysteem Van ‘n Bike , overschrijding van het maximum toegestane kogeldruk van de kogelbout en overschrijding van het maximum toegestane totaalgewicht van uw motorvoertuig kunnen tot ernstige ongevallen leiden. LET OP! Houd u onvoorwaardelijk aan de wettelijke vereisten inzake maximum lading, toegestane kogeldruk en toegestaan totaal gewicht van uw motorvoertuig, overschrijd deze vereisten niet.

– Door met het draagsysteem Van ‘n Bike in ruw terrein kan deze afbreken.

– Pas uw rijstijl aan bij het rijden over wegdek dat zich in slechte staat bevindt of bij het rijden over verkeersdrempels.  Een onaangepaste snelheid kan hierbij schade veroorzaken aan het Van ’n Bike draagsysteem.

– Beschadigingen aan het draagsysteem Van ‘n Bike bijvoorbeeld verbogen onderdelen, breuken of krassen, sluiten een veilig gebruik van het draagsysteem Van ‘n Bike uit. Monteer of gebruik het draagsysteem Van ‘n Bike niet als deze beschadigd is.

– Een onjuiste of gebrekkige verbinding tussen het draagsysteem Van ‘n Bike en het voertuig kan leiden tot het losraken van het draagsysteem Van ‘n Bike. Controleer het draagsysteem Van ‘n Bike op een veilige bevestiging.

– Maximum snelheid met het draagsysteem Van ‘n Bike is 110 km/uur. Indien, de op het draagsysteem Van ‘n Bike geplaatste fietsdrager, een lagere maximum snelheid aangeeft, dan is deze van toepassing.

– Controleer voor iedere rit het draagsysteem  Van ‘n Bike op slijtage. Defecte onderdelen moeten worden vervangen. Elke wijziging aan originele onderdelen en materialen  of aan de constructie van het draagsysteem Van ‘n Bike kunnen de veiligheid en effectief gebruik nadelig beïnvloeden. De aluminium onderdelen van het draagsysteem Van ‘n Bike zijn voorzien van een coating. Als deze beschadigd is dan dient de schade zo snel mogelijk op professionele wijze te worden hersteld. Onder normale omstandigheden hoeft het draagsysteem Van ‘n Bike slechts te worden schoongemaakt, deze is dan verder onderhoudsvrij. Het draagsysteem Van ‘n Bike heeft geen smeermiddelen nodig om vlot te blijven werken.

– Indien van het draagsysteem Van ‘n Bike in het kustgebied of tijdens de winter gebruik wordt gemaakt, maak deze dan regelmatig schoon. Door het zout af te spoelen verlengt u de levensduur van het draagsysteem Van ‘n Bike.

– Van ‘n Bike BVBA is niet verantwoordelijk voor schade door niet correct gebruik.

– Bij het plaatsen van een fietsdrager, volg de aanwijzingen op van de fabrikant van de fietsdrager.

– de kogelbout van het draagsysteem, mag nooit gebruikt worden om aanhangwagens of andere objecten voort te slepen.  Men mag deze dus niet als trekhaak of als sleepinrichting gebruiken.

– Wanneer het draagsysteem Van ‘n Bike samen met een aanhanger gebruikt zou worden, is het nodig dat de originele trekhaak van de wagen toegankelijk is en de draaihoek van de aanhanger gegarandeerd is in verhouding met de lading van het draagsysteem Van ‘n Bike.

– de kogelbout van het draagsysteem Van ’n Bike heeft een maximum toegestane kogeldruk van 80 Kg en een Sleepwaarde van 0 Kg.

Montagehandleiding en gebruikershandleiding

zie : https://www.vannbike.com/docs/ (technische documentatie)